Fáilte chuig Tíreolaíocht 

Tá muid anseo

Fáilte romhat chuig Tíreolaíocht in Ollscoil na Gaillimhe. Is cuid de Scoil na Tíreolaíochta agus na Seandálaíochta muid. Ag leibhéal na fochéime cuirimid réimse modúl ar fáil a léiríonn saincheisteanna agus ábhar imní shochaí na linne seo. Díríonn an teagasc fochéime ar athrú aeráide, comhshaol agus bainistíocht acmhainní nádúrtha, forbairt uirbeach agus tuaithe agus imeachtaí geopholaitiúla. Ag leibhéal Máistreachta cuirimid trí chlár múinte ar fáil: An MA i gComhshaol, Sochaí agus Forbairt; an MA in Inbhuanaitheacht Tuaithe, agus an MSc i dTimpeallachtaí Mara agus Cósta. Tá pobal bríomhar iarchéime againn chomh maith áit a bhfuil mic léinn PhD agus MLitt ag tabhairt aghaidh ar shaincheisteanna taighde geografacha na linne seo.

2023/24 Amchláir & Gearrchuntas ar na Modúil

Staidéar

Taighde

Comhghairdeas

Professor Frances Fahy and Dr Kathy Reilly have won the ‘Spotlight on Sustainability’ national award from Fáilte Ireland for their work organising EUGEO 2019

 

Tuilleadh Nuacht

Cliceáil anseo chun cuntais foirne a fheiceáil ar Twitter

Tvuíteanna ó Scoil na Tíreolaíochta  ag Ollscoil na Gaillimhe