Malartán na hOllscoile

Fón 353 (0)91 524411

Treoraíonn malartán na hOllscoile do ghlaoch go dtí na hoifigí is minice a dhéantar teagmháil leo mar is cuí, lena n-áirítear an tSeirbhís Chomhairleach Lóistín, Oifig na dTáillí, Oifig na Scrúduithe, Cuntais Iníoctha agus an Chlárlann.

Ba cheart aon cheist eile a chur i ríomhphost chuig info@universityofgalway.ie agus tiocfaimid ar ais chugat gan mhoill le sonraí teagmhála na hoifige cuí, nó cuirfimid do cheist ar aghaidh go díreach chuig an rannóg sin. 

 


Eolas Tábhachtach Teagmhála:

Cá bhfaighidh mé Réamheolaire?

Is féidir leat réamheolaire a ordú ar líne anseo

Cé leis a ndéanfaidh mé teagmháil faoi Laethanta Oscailte?

Déan teagmháil leis an bhFoireann Earcaíochta agus For-rochtana Mac Léinn
caohub@universityofgalway.ie 
www.universityofgalway.ie/opendays

Cé leis a ndéanfaidh mé teagmháil faoi Iontráil Fochéime?

Déan teagmháil leis an Oifig Iontrála Fochéime
R admissions@universityofgalway.ie 
www.universityofgalway.ie/undergrad-admissions/

Cé leis a ndéanfaidh mé teagmháil faoi Iontráil Iarchéime?

Cá bhfaighidh mé eolas faoi Tháillí?

Déan teagmháil le hOifig na dTáillí
R fees@universityofgalway.ie
www.universityofgalway.ie/fees

Cé leis a ndéanfaidh mé teagmháil faoi Lóistín?

Déan teagmháil le hOifig Lóistín na Mac Léinn
Ceisteanna: Ó Mhic Léinn atá cláraithe in Ollscoil na Gaillimhe faoi láthair.  Ó gach duine eile, cliceáil anseo. Mura bhfuil aon chleachtadh agat ar an gcóras seo, beidh ort roinnt sonraí bunúsacha a chlárú ar dtús, agus ansin do cheist a chur. Cinntíonn sé seo go gcaitear níos éifeachtaí le do cheist.
www.ollscoilnagaillimhe.ie/suiomh-poibli/an-oifig-loistin/

Cé leis a ndéanfaidh mé teagmháil faoi Cheisteanna Preasa?

Déan teagmháil leis an Oifig Preasa
R pressoffice@universityofgalway.ie 
www.universityofgalway.ie/about-us/press/

Cá bhfaighidh mé eolas faoin gclár bronnta coirp?

Déan teagmháil le Disciplín na hAnatamaíochta
R bodydonation@universityofgalway.ie nó cliceáil anseo

Cé leis a ndéanfaidh mé teagmháil faoi Dheiseanna Fostaíochta in Ollscoil na Gaillimhe?

Déan teagmháil leis an Oifig Acmhainní Daonna
R hr@universityofgalway.ie
www.universityofgalway.ie/hr

Cé leis a ndéanfaidh mé teagmháil faoi Thrascríbhinní Scrúdaithe?

Comhlánaigh Foirm Iarratais ar Thras-scríbhinn ar líne ag www.universityofgalway.ie/student-registry-helpdesk/our-services/transcripts/

Déan teagmháil le Deasc Chabhrach Chlárlann na Mac Léinn 
R askregistry@universityofgalway.ie

Cé leis a ndéanfaidh mé teagmháil faoi Dháta Bhronnadh na gCéimeanna?

Déan teagmháil leis an Oifig Bronnta
R conferring@universityofgalway.ie
www.universityofgalway.ie/conferring/

Cé leis a ndéanfaidh mé teagmháil faoi Dhátaí an Téarma?

Déan teagmháil le Deasc Chabhrach Chlárlann na Mac Léinn
www.universityofgalway.ie/registry/academic-term-dates/

Cé leis a ndéanfaidh mé teagmháil faoi Pháirceáil?

Déan teagmháil leis an Oifig Páirceála
R parking@universityofgalway.ie
www.ollscoilnagaillimhe.ie/suiomh-poibli/foirgnimh/deasc-chabhrach/pairceail-treoracha/

Cé leis a ndéanfaidh mé teagmháil faoi Sheachadtaí chuig an gcampas?

Déan teagmháil le hIonad na Seirbhísí Poist
Fón 353 (0)91 492125

Cé leis a ndéanfaidh mé teagmháil faoi Chomhdhálacha?

Déan teagmháil le hOifig na gComhdhálacha
R conference@universityofgalway.ie   
www.universityofgalway.ie/events

Oifigí

An Malartán   353 (0)91 524411
Ginearálta
  353 (0)91 49 Folíne
Fiosrúcháin Ghinearálta info@universityofgalway.ie Folíne: 3361
Oifig Preasa agus Faisnéise info@universityofgalway.ie Folíne: 3361
     
Bainteach le Mic Léinn
   
Deasc Chabhrach Chlárlann na Mac Léinn askregistry@universityofgalway.ie Folíne: 5999
Iontráil Fochéime admissions@universityofgalway.ie Folíne: 5999
Iontráil Iarchéime postgradadmissions@universityofgalway.ie; pgresearch@universityofgalway.ie; internationaladmissions@universityofgalway.ie Folíne: 5999
Clárú registration@universityofgalway.ie Folíne. 4949
Oifigeach don Idirchaidreamh le Scoileanna schoolvisits@universityofgalway.ie Folíne: 2814
Mic Léinn Idirnáisiúnta international@universityofgalway.ie Folíne: 5277
An tIonad Rochtana do Mhic Léinn Lánfhásta maturestudents@universityofgalway.ie Folíne: 2695
An tIonad Foghlama & Forbartha Gairmiúla d’Aosaigh adultlearning@universityofgalway.ie Folíne: 4066
Oifig na gClár Rochtana access@universityofgalway.ie Folíne: 3553
An tSeirbhís Tacaíochta Míchumais disabilityservice@universityofgalway.ie Folíne: 3541
Oifig na Scrúduithe examsoffice@universityofgalway.ie Folíne: 5999
Oifig na dTáillí

fees@universityofgalway.ie

Folíne: 2386

Bainteach le Riarachán

Acmhainní Daonna hr@universityofgalway.ie Folíne: 2151
Oifig na gCuntas accounts@universityofgalway.ie Folíne: 2184
Réitigh agus Seirbhísí Faisnéise (Seirbhísí IT) Email Support Folíne: 3325 Tacaíocht
    Folíne: 2419 Riarachán

Coláistí

Coláiste na nDán, na nEolaíochtaí Sóisialta agus an Léinn Cheiltigh

Fón +353 (0)91 493954
R collegearts@universityofgalway.ie
www.universityofgalway.ie/colleges-and-schools/arts-social-sciences-and-celtic-studies

Coláiste an Ghnó, an Bheartais Phoiblí & an Dlí

Fón +353 (0)91 494051
R cbppl@universityofgalway.ie
www.universityofgalway.ie/business-public-policy-law

Coláiste na hEolaíochta & na hInnealtóireachta

Fón +353 (0)91 492101
R science-engineering@universityofgalway.ie
www.universityofgalway.ie/science-engineering

Coláiste an Leighis, an Altranais & na nEolaíochtaí Sláinte

Fón +353 (0)91 495960
R cmnhs@universityofgalway.ie
www.universityofgalway.ie/medicine-nursing-and-health-sciences

 

Ollscoil na Gaillimhe

Bóthar na hOllscoile, Gaillimh, Éire, H91 TK33