Treoir Dul Chun Cinn QQI (FETAC)

Treoir Dul Chun Cinn QQI (FETAC)

Chun tuilleadh eolais a fháil ar ár gcuid clár uile

Cliceáil anseo

Tá roinnt clár fochéime in OÉ Gaillimh oscailte ar bhonn iomaíoch do mhic léinn a bhfuil cáilíocht aitheanta QQI (FETAC nó NCVA) acu. Chun go mbeifear san áireamh le háit a fháil ar na cúrsaí seo, ní mór do mhic léinn an cúrsa riachtanach QQI (FETAC) Leibhéal 5 nó Leibhéal 6 a bheith críochnaithe acu agus íosmhéid de chúig ghradam a bheith acu sna modúil riachtanacha. Chun liosta de na bealaí iontrála féideartha seo a fháil, féach Treoir Dul Chun Cinn 2022 (FETAC).‌

Chun an liosta is deireanaí agus is cuimsithí de bhealaí iontrála QQI (FETAC) agus na riachtanais iontrála a fháil, féach láithreán gréasáin an CAO.

Is féidir tuilleadh eolais a fháil ó Daniel Savery, Comhordaitheoir an Chláir Rochtana trí ríomhphost a sheoladh chuig Daniel.Savery@nuigalway.ie