Fáilte chuig Spórt agus Áineas in Ollscoil na Gaillimhe

Tuigtear in Ollscoil na Gaillimhe an ceangal atá idir feidhmíocht acadúil, sláinte agus folláine. Dá bhrí sin, tá sé mar aidhm ag an Aonad Spóirt agus Áineasa go mbeadh gach mac léinn agus comhalta foirne páirteach i spórt agus i ngníomhaíochtaí fisiciúla agus go dtacóidís le hardchaighdeán spóirt agus gníomhaíochta fisiciúla do scoth-lúthchleasaithe agus d'fhoirne in Ollscoil na Gaillimhe.