Léachtaí um Lón - Fómhair 2021

Dé hAoine, 26 Samhain.
Tírdhreach an Phiarsaigh, 1879–1916
Finola Ní Chatháin, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
Is féidir liosta de na léachtaí ar fad i Léachtaí um Lón, Fómhar 2021.

Cláraigh anois ar - https://tinyurl.com/leacht-finola-nichathain 

 

An fadscannán Foscadh le Seán Breathnach

Tá an fadscannán Gaeilge Foscadhan chéad scannán ón stiúrthóir Seán Breathnach, Feidhmeannach Cumarsáide Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, OÉ Gaillimh, roghnaithe ag IFTA le dul in iomaíocht ar son na hÉireann do na gradaim Oscar i mbliana. Comhghairdeas le Seán agus leis an gcriú ar fad.

  

Iriseoireacht na Gaeilge: Cá bhfaigheann pobal na Gaeilge a soláthar nuachta?

Nuacht, Cúrsaí Reatha agus Pobal Labhartha na Gaeilge
Tuairisc faoin taighde a rinne Aonad Léann na Cumarsáide in OÉ Gaillimh i gcomhar leis an togra taighde Fios Físe le comhailre ón áisíneacht taighde Red C. Tuairimí agus dearcthaí lucht labhartha agus lucht féachana na Gaeilge faoin soláthar nuachta agus cúrsaí reatha atá ar fáil dóibh, le fócas ar leith ar sheirbhís TG4. 

Is comhfhiontar í an obair seo idir Ollscoil na hÉireann, Gaillimh agus TG4, i gcomhar leis an áisíneacht taighde, Red C. Is iad TG4 a rinne an taighde seo a choimisiúnú, thug siad comhairle dúinn faoi eilimintí éagsúla de sholáthar nuachta TG4, agus bhí ionchur acu i ndearadh na gceisteanna do shuirbhé Fios Físe agus an suirbhé oscailte

Tá an taighde coimisiúnaithe ag TG4 le tacaíocht ón Údarás Craolachán na hÉireann

Chun cóip den tuarascáil a léamh Tuarascáil Cúrsaí Reatha TG4 2021

 

Ag cur oiliúint ar na Múinteoirí, Ag mealladh na bhFoghlaimeoirí

Maoinithe ag an bhFóram Náisiúnta um Fheabhsú Múinteoireachta agus Foghlama, is é aidhm thionscadal LILAC cuidiú le múinteoirí agus le foghlaimeoirí teanga tairbhe a bhaint as na dúshláin dhigiteacha atá os a gcomhair agus an cumas digiteach is gá chun an leas is fearr a bhaint as na buntáistí na ríomhfhoghlama a shealbhú

 

Léann Teanga: An Reiviú

Tá an naoú heagrán den iris phiarmheasúnaithe Léann Teanga: An Reiviú ar fáil ar líne anois

Foilsítear An Reiviú mar chuid den chúrsa MA sa Léann Teanga. Baineann an iris leis na réimsí éagsúla teanga seo a leanas: an t-aistriúchán, an tsochtheangeolaíocht, an teangeolaíocht, teagasc teangacha, pleanáil teanga, dúchas agus cúrsaí cumarsáide.  Foilseofar ann freisin léirmheasanna ar nuafhoilseacháin a bhaineann leis na réimsí léinn thuas. Faigheann An Reiviú maoiniú bliantúil ó Fhoras na Gaeilge.

Tuilleadh eolais ar fáil ó: reiviuleannteanga@oegaillimh.ie

 

Gach Máirt

Bíonn an clár Caoi Cainte le mic léinn Cumarsáide an Acadaimh le cloisteáil ar Flirt FM idir 1:00 - 2:00 i.n. Is féidir éisteacht siar leis na cláir atá déanta roimhe seo ar an nasc seo - www.mixcloud.com/caoicainte/
 
 

An fadscannán Foscadh le Seán Breathnach
Comhghairdeas le Seán Breathnach, Feidhmeannach Cumarsáide Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, OÉ Gaillimh, a bhuaigh an Gradam don Chéad Fhadscannán Éireannach ab fhearr don fadscannán Foscadh, scéal faoi dhuine soineanta tuaithe a chailleann a threo sa saol tar éis bhás a mhuintire, ag Fleadh Scannán na Gaillimhe 2021. Bhí Seán i measc an chúigir a bhí ainmnithe don ghradam Bingham Ray New Talent.